Varför hörselskydd?

 

Tinnitus och ljudöverkänslighet är de vanligast förekommande hörselproblemen hos musiker. Dessa är symptom på en skada i hörselsystemet som inte syns vid traditionell tonaudiometri (den vanligaste formen av hörselprov). Ett normalt resultat på hörselprovet behöver alltså inte innebära en oskadad hörsel.

 

Vid användande av hörselskydd kan du befinna dig längre tid i starka ljudnivåer (nivåer över 85 decibel) innan det finns risk för hörselskada. I arbetsmiljöverkets rapport 2009:1 finns en tabell över sambandet mellan ljudnivå och exponeringstid. För varje höjning av ljudnivån med 3 decibel måste exponeringstiden halveras för att inte skaderisken ska öka. Kom också ihåg att det kan räcka med ett enstaka, kraftigt impulsljud för att få en bestående hörselskada!

 Bland Ljud & Toners kunder finns många av musikerna i landets professionella orkestrar: Göteborgs symfoniker, Malmö Symfoniorkester, Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungliga Filharmoniska Orkestern, Kungliga Hovkapellet, Dalasinfoniettan, Gävle Symfoniorkester, Svenska Kammarorkestern, Arméns Musikkår, Marinens Musikkår Karlskrona, Nordiska Kammarorkestern Sundsvall samt lärare i flera kommunala musikskolor.

 

 

Utöver Etymotic Music Pro är jag även återförsäljare och gör avtryck till Bellman & Symfons hörselskydd. 

www.bellman.com


Tror du att ljud som du tycker om inte är lika skadliga för hörseln?

Detta är en myt!